Ambachten

1968


Kunstenaar

Gerrit Piek


Locatie

Aan de zijgevel van de flat op de hoek van de Wilgenlaan en de Bessemoerstraat.


Materiaal

Het beeld is gegoten in brons. Hoogte ca. 1,90 m.

De gevelsteen meet ca. b 65cm x h 25cm.


Korte beschrijving

Wandsculptuur ter hoogte van de tweede verdieping. Daaronder, op straatniveau, een steen met de tekst: “Woningstichting Patrimonium 2000ste woning september 1968”. Het werk heeft van de kunstenaar geen titel gekregen, maar staat bekend als "Ambachten" of "Bouwlieden". We zien twee handwerkslieden aan het werk, een metselaar en een timmerman.


Stijl/vormgeving

Figuratief/realistisch, in een stijl die typisch is voor de jaren 60. De arbeiders zijn gestileerd in een vloeiende, Jugendstil-achtige stijl met decoratieve details en contrasteren zo met de geometrische achtergrond.

De ambachten in dit werk zijn te herkennen aan de gereedschappen en structuren in de achtergrond. De metselaar werkt aan een muur en houdt in zijn rechterhand een troffel vast, in zijn linkerhand een baksteen. Boven hem is de timmerman aan het werk met een hamer in zijn rechterhand. Bovenaan is een raamwerk te herkennen wat lijkt op een houten spantwerk.


Over de kunstenaar

Gerrit Piek is geboren in Groningen op 29 oktober 1911 en overleed er op 1 oktober 1981. Hij studeerde aan Academie Minerva van 1945 tot 1956 en werkte daarna als beeldhouwer en als kunstdocent.

Piek kreeg zijn eerste groepstentoonstelling in 1952 en zijn eerste solo-expositie in 1953 in Galerie Mangelgang, Groningen. Hij exposeerde onder andere in 1968 samen met kunstenaars-vereniging De Ploeg in Genootschap Pictura (Groningen). In 1972 exposeerde hij in het Groninger Museum, dat toen nog gevestigd was aan de Praediniussingel.


Geschiedenis/betekenis van het werk

In het boek 100 jaar thuis van Beno Hofman staat een foto, waarop te zien is dat de gevelsteen wordt onthuld, gedateerd 24 september 1968. Dit ter gelegenheid van de gereedkoming van de 2000ste woning van de Christelijke Woningstichting Patrimonium. Deze is ook eigenaar van het kunstwerk. We gaan ervan uit dat het reliëf toen ook is geplaatst.


Gerelateerd werk

- houtsculptuur “Vissen” (ca. 1965) aan de gevel van de voormalige Dr. G. Nijhoffschool op de hoek van de Eikenlaan en de Elzenlaan. De school is intussen gesloopt voor nieuwbouw, dit werk is na de sloop verdwenen.

- grafmonument op begraafplaats Esserveld (1968)


Websites:

Wikipedia: Gerrit Piek

Artindex Groningen

Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis