gevels Siep van den Berg


Al vanaf het moment dat de wijk Selwerd werd opgebouwd, begin jaren 60, werd Siep van den Berg betrokken bij de verfraaiïng van de wijk. Hij ontwierp geometrische patronen, die in het metselwerk van een aantal flatgevels (F), lage flatgevels (E) en woonhuisgevels (A) werden uitgebeeld. Van den Berg ontwierp bovendien de helder gekleurde mozaïeken aan de gevels van drie voormalige ketelhuizen (K), verbonden aan flats in de Eglantierstraat, Gelderse Roosstraat en op de hoek van de Esdoornlaan en de Maluslaan.


Gerelateerd werk: kunstwerk "4 delen" in het Orionpark in Paddepoel.