Viaduct ringweg

De drie kunstwerken zijn begin 2018 verwijderd en zullen niet meer terugkomen. Reden was de vernieuwing van de geluidswering van de ringweg, waar de werken niet in  worden opgenomen.Kunstenaar

Bob Stolzenbach


Locatie

Aan de zuidzijde van de geluidswering van het viaduct over de Zonnelaan, richting Zerniketerrein. Het viaduct is onderdeel van de Ringweg Groningen, hier de Plataanlaan.


Materiaal

Staal, verf.


Korte beschrijving

Eén van een serie van drie kunstwerken aan de noordelijke ringweg/Plataanlaan. De andere twee bevinden zich in Selwerd.


Gerelateerd werk

-in Selwerd: de viaducten over de Paddepoelsterweg (Park Selwerd) en de Iepenlaan.


Stijl/vormgeving

Geometrisch, abstract spel van rechte en gebogen lijndelen in verschillende kleuren. De geluidswering langs de Plataanlaan is van hout, maar boven de viaducten gemaakt van geprofileerde stalen panelen.  De ornamenten volgen het ritme van de panelen, die achter het  kunstwerk in harmoniserende kleuren zijn geschilderd. Het industriële karakter van deze geluidswering blijft desondanks goed zichtbaar, al verlenen de lijnen een horizontale dynamiek aan het geheel.


Over de kunstenaar

Bob Stolzenbach werd in 1943 geboren in Den Bosch en werkte in Oirschot. Hij was een veelzijdig man. Eerst werkte hij bij een kunstsmid, studeerde vervolgens economie, leerde ook pottenbakken en maakte later sieraden. Hij studeerde begin jaren 70 af aan de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven en legde zich uiteindelijk toe op het het beeldhouwen. Hij werkte zowel met metaal als met steen en marmer. Hij overleed in 1999.

een overeenkomstig werk van Stolzenbach aan de ringweg in Delft

Geschiedenis/betekenis van het werk

In de jaren 80 werd begonnen met het plaatsen van geluidsweringen en verfraaiingen. Het ministerie van Vervoer, Ruimtelijke Ordening en Milieu stimuleerde deze kunstwerken financieel: een kunstwerk voor een kunstwerk. Zodoende ook werden de werken van Stolzenbach in 1984 aangekocht en geplaatst door de Provincie Groningen, eigenaar van de ringweg.