Groeisymbool


Kunstenaar

Jacob van der Meij


Locatie

De vijver voor de (intussen gesloopte voormalige) Rabobank, hoek Zonnelaan en Pleiadenlaan.


Materiaal

Aluminiumbeton


Korte beschrijving

Een combinatie van drie ca. 7 meter hoge pylonen die recht uit het water oprijzen en veertien schotsvormige elementen. Daaraan toegevoegd zijn een fontein in het midden tussen de pylonen en    onderwaterverlichting. 


Stijl/vormgeving

De vormgeving van het beeld is abstract en expressief.

Houten bekistingen met een bekleding van piepschuim werden door Van der Meij bewerkt met een lasapparaat, waardoor delen van het piepschuim wegsmolten en samenklonterden. De aldus ontstane mallen werden volgegoten met aluminiumbeton. Na verharding ontstonden aldus de grillige vormen, die eruit zien als door de natuur en de tijd geërodeerd.

Destijds omschreef de kunstenaar het werk als een "symbool van openbarstende aarde", de pylonen als "oprijzende poliepen" en de verlichting als een uitdrukking van de  oerkracht en energie van de aarde. Met Groeisymbool wilde Van der Meij tevens een reactie geven op de huidige maatschappijstructuur “waarin overheerst een vervlakkend horizontalisme, een verkillende supermarktsfeer, een gebrek aan verwondering, aan huivering; aan emotie bij een opgaande zon, aan eerbied voor een eeuwenoude boom”. Van der Meij heeft zijn gedachte tot uitdrukking gebracht in het contrast tussen het strakke kantoorgebouw en zijn grillig en organisch gevormde sculptuur.

Eigenaar

Opdrachtgever was destijds het bestuur van de Rabobank, maar de Gemeente Groningen werd een jaar later de eigenaar.


Over de kunstenaar

Jacob van der Meij is in 1923 geboren in Amsterdam en werd opgeleid aan de Rijksopleiding Instituut voor Teekenleraren Amsterdam, de Rijksacademie van Beeldende Kunsten Amsterdam en het Nationaal Hoger Instituut Antwerpen tussen 1941 en 1949. Hij verbleef ook langere tijd in het noorden: in Beetsterzwaag, Hemrik en Bontebok. Zijn werk is doorgaans monumentaal van aard en een reactie op de moderne consumptiemaatschappij. Hij overleed in 1999.


Geschiedenis/betekenis van het werk

Geplaatst in 1972. Kort na de plaatsing ontstond de oliecrisis (1973) en werden in Groningen alle fonteinen uitgezet. Pas 20 jaar later, in 1993, werden ze weer in werking gesteld.Een nieuwe omgeving voor de fontein.

In 2016 is de Rabotoren gesloopt om plaats te maken voor de bouw van de Polaris woontoren, die 207 sociale huurwoningen voor jongeren en starters omvat.

Van Ringen Architecten

Uit de impressies blijkt dat de hoek van het park waar de fontein staat ook opnieuw is ontworpen, evenals de vorm van de vijver. De fontein zelf blijft op dezelfde plek en lijkt een meer prominente positie te krijgen, er komt meer open ruimte omheen met een wat grotere afstand tot de bebouwing. De nieuwbouw wordt in 2018 opgeleverd.

 

Gerelateerd werk

-wandreliëfs en beelden in verzorgingscentrum Blauwbörgje